REFERANSER

 
 
hogskulen-vestlandet-logobilde.png

Kurset til Trygg-Grunn tilførte vårt dykkelederkurs for redningsdykkere en ny og viktig dimensjon i forhold til konflikthåndtering. Trygg-Grunn leverer kvalitet! Vi opplever at Trygg-Grunn deler våre tanker om at nivåheving av personellet effektivt skjer ved en kombinasjon av praktiske øvelser, teoretisk undervisning og refleksjon igjennom samtaler og diskusjoner – dette passer oss og vårt kurs perfekt! Tilbakemeldingene fra elevene er utelukkende positive og kurset omtales som «matnyttig og veldig relevant». Vi ser frem til et videre samarbeid med Trygg Grunn!

Tarjei Holsen, Dykkerinstruktør

 
standard_k-vikna.gif

Vi er meget godt fornøyd med gjennomføringen av kursdagene, det var høyt trykk fra morgen til kveld. Alle ansatte gir Trygg-Grunn topp karakter og opplever å kunne kjenne seg igjen i situasjoner som ble beskrevet. De ble mer bevist på sin egne rolle. Siden kursene var obligatoriske og rett under jul hadde det lett blitt en utfordring å motivere ansatte til å delta på kurs, men fra første kurs var motivasjonen på topp. Ansatte som hadde vært på kurset motiverte de andre til å dra med engasjement. En av ansatte skrev følgende på vår facebookside: “Hei alle. Det var et supert kurs i kveld! Ha et åpent sinn så møter dere to supermotiverte karer som vet hva de snakker om. Jeg ble positivt overrasket.”

Må også trekke fram forarbeidet som ble gjort før kursstart, det var godt gjennomført og førte til at kursinnholdet var igjenkjennbart for de ansatte. Tusen takk for godt gjennomført kurs i vold og trusler fra oss alle.

Anita Hansen, Avd.leder

 
 
LogoAktiMed.png

Rune Holmlimo, Senior HMS-Rådgiver

 
SBRT - logo.jpg

Ole Johan Kiplesund, Varabrannsjef