element_kurs-01.png
 

Det er viktig at kurset holdes på den aktuelle arbeidsplassen. Dette er verdifullt for undervisningen og arbeidstakere slipper reising, kostbare opphold og unødvendig fravær.Kursets form, varighet, antall deltakere, tidspunkt og pris vil variere i henhold til kundens behov og muligheter. Vi leverer kurs basert på modellen under, der bruk av VR kan bestilles som et tillegg for å beholde kompetanseløftet i avdelingen.

 

Modell - metode og fag.JPG