element_kurs-01.png
 

Vi tilbyr å øve hele organisasjonen. Fra den enkelte ansatte til avdelingens handlingsplaner og opp til bedriftens overordnede planverk.

Øvingsmodell.PNG
Vi tilbyr øving på de 4 nivåene i modellen.

Både store og små øvelser for bedriften krever mye planlegging og tar opp mye ressurser. Vi stiller med et helhetlig øvingsopplegg basert på bedriftens ønsker og en komplett øvingsstab med veiledere og observatører.

Vårt kontaktnettverk gjør at vi kan stille meget kompetente veiledere og observatører med god erfaring innen ulykker med personskader, brann og voldsutøvelse. I tillegg har vi ca. 150 markører tilgengelig for gjennomføring av store øvelser.