Brukervilkår

Sist oppdatert: 2. mai 2019

Ved å godta disse betingelsene eller ved å bruker tjenestene våre samtykker du i at dette er en juridisk bindende avtale, og du er inneforstått med at du er bundet av betingelsene i denne avtalen. Les igjennom disse betingelsene i sin helhet. Hvis du ikke godtar disse betingelsene, må du ikke åpne eller bruke tjenestene våre.

Disse betingelsene inneholder viktige betingelser som påvirker deg og din bruk av tjenesten.

BRAK-VR leveres til deg av Trygg-Grunn AS («Trygg-Grunn AS», «vi», «oss» eller «vår»)

Vi er glade for å gi deg tilgang til tjenesten BRAK-VR. Disse betingelsene gjelder for ditt kjøp og din tilgang til og bruk av tjenestene. Hvis du bruker tjenestene på vegne av en enhet, erklærer og garanterer du at du er autorisert til å godta disse betingelsene på vegne av den aktuelle enheten, og at denne enheten samtykker i å stilles ansvarlig dersom du eller enheten bryter med disse betingelsene.

Trygg-Grunn AS forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å løpende endre eller modifisere disse betingelsene. Hvis Trygg-Grunn AS foretar endringer i disse betingelsene, skal vi melde fra om slike endringer slik det passer, som å sende en e-post til adressen du har oppgitt, og/eller varsle deg gjennom tjenestene. Hvis vi foretar en administrativ endring, kan vi varsle ved å oppdatere «Sist oppdatert»-datoen øverst i disse betingelsene.

Ved å fortsette å bruke tjenestene bekrefter du at du godtar de reviderte betingelsene. Hvis du ikke godtar de reviderte betingelsene, må du slutte å bruke tjenestene og slette kontoen din. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom betingelsene med jevne mellomrom for å forsikre deg om at du forstår betingelsene som er gjeldende for din tilgang til og bruk av tjenestene.

1. Trygg-Grunn AS-produkter og -tjenester

Vårt mål er å gjøre utdanning og trening lett tilgjengelig gjennom bruk av eksisterende VR-systemer der vi utvikler og leverer innhold til disse systemene. Som et ledd i å oppnå dette målet leverer vi tjenestene som beskrevet nedenfor: For å levere disse tjenestene vil vi i visse tilfeller samle inn og bruke personopplysninger som beskrevet i våre retningslinjer for personvern, som er tilgjengelig på www.trygg-grunn.no/personvern

Levere nyskapende innhold. Vi tilbyr en plattformtjeneste med en applikasjon og innhold som gir deg tilgang til utdanning og trening i VR. Vi vil bruke dataene vi har, for å levere og utvikle disse produktene til deg og din bedrift/organisasjon.

Gi en opplevelse tilpasset organisasjonens krav og behov. Behov og krav vil være forskjellig fra organisasjon til organisasjon. Vi bruker dataene vi har – for eksempel deres kravbehov og forhåndsinnsamlet data – til å tilpasse opplevelsen til sluttbruker.

Utforske nye måter å forbedre tjenestene våre på. Vi er involvert i forskning og samarbeider med andre for å forbedre tjenestene våre. Én måte vi gjør dette på, er å analysere dataene vi har, og forstå hvordan folk oppnår læring og faktisk erfaring fra tjenestene våre.

2. Utstyr, programvare og oppdateringer

Tjenestene kan kreve at du har et visst utstyr eller en viss programvare. I tillegg kan det hende at vi må automatisk oppdatere noe av programvaren du skaffer deg gjennom tjenestene – eller at vi må gi deg ny programvare – for at tjenestene eller innholdet skal fungere som tiltenkt. Slike oppdateringer kan omfatte feilrettinger, oppdateringspakker, forbedrede funksjoner, manglende programtillegg og nye versjoner. Gjennom å bruke tjenestene godtar du slike automatiske oppdateringer.

3. Din bruk av tjenestene og innholdet

Følgende gjelder med mindre annet avtales: Ved tilgang til å bruke BRAK-VR, eller annet materiale som eies eller lisensieres av oss («programvare og innhold»), gir vi deg herved en begrenset, ikke-eksklusiv lisens. Du skal ikke bruke, kopiere, tilpasse, modifisere, ta fra hverandre, distribuere, lisensiere, selge, leie ut, overføre, offentlig utstille, offentlig fremvise, sende, strømme, kringkaste eller på annen måte utnytte programvaren og innholdet, foruten måter som er uttrykkelig tillatt av Trygg-Grunn AS eller tillatt i henhold til gjeldende lovverk. All uautorisert bruk av tjenestene er strengt forbudt og vil medføre inndragelse av lisensen som innvilges i disse betingelsene.

4. Kjøp av tjenester

4.1 Kjøp av tjenester fra Trygg-Grunn AS.

Du kan bare kjøpe tjenester for bruk i din avdeling/bedrift, med mindre annen skriftlig avtale med Trygg-Grunn AS ligger til grunn. Du kan ikke kjøpe tjenester fra Trygg-Grunn til privat eller kommersielt bruk, videresalg eller dele brukertilgang til flere enn det som er ligger til grunn i bestilling/kontrakt.

Når du gjør en bestilling eller kjøper noe, må du gi oss informasjon, for eksempel adressen og faktureringsinformasjonen din. Du erklærer og garanterer at all slik informasjon er nøyaktig, og at du skal sørge for at slik informasjon holdes oppdatert. Trygg-Grunn AS har ikke noe ansvar for unøyaktig informasjon eller informasjon som senere blir utdatert, og er ikke forpliktet til å treffe tiltak for å finne riktig kontakt- eller leveringsinformasjon.

Trygg-Grunn AS står kun ansvarlig for innholdet (BRAK-VR) i VR-Brillen. Risikoen for tap eller ødeleggelse av den fysiske VR-Brillen, og ansvaret for å forsikre varene, overføres til deg ved levering av varene til deg.

Ingenting i disse betingelsene påvirker dine lovbestemte rettigheter til å avvise fysiske varer som er skadet eller defekte når de mottas av deg.

4.2 Feil

Vi gjør vårt ytterste for å være så nøyaktige som mulig og eliminere eventuelle feil i forbindelse med tjenestene våre. Vi kan imidlertid ikke erklære eller garantere at alle tjenesten er oppdaterte og feilfrie. Hvis feil skulle forekomme, forbeholder vi oss retten til å korrigere slike feil og revidere bestillingen din deretter (som omfatter at du blir belastet med rett pris) eller kansellere bestillingen og refundere deg for eventuelle beløp som er belastet. Hvis vi oppdager en prisfeil eller en annen betydelig feil relatert til en tjeneste som ikke er sendt eller levert ennå, kontakter vi deg for å informere deg om denne feilen og gi deg mulighet til å gjennomføre kjøpet til den riktige prisen eller kansellere bestillingen.

5. Retningslinjer for personvern

Retningslinjene våre for personvern angir hvordan vi håndterer data, herunder hvordan vi samler inn, bruker og offentliggjør informasjon.

Våre retningslinjer for personvern.

Trygg-Grunn tar ikke ansvar for personvern ved bruk av VR-brillen utenom BRAK-VR. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom retningslinjene for personvern til Oculus dersom brillen kobles til internett og brukes aktivt med opprinnelig innhold. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktigheten til noen tredjeparts retningslinjer for personvern eller for å sikre at tredjeparter overholder sine egne retningslinjer for personvern.

6. Eierskap og åndsverksrettigheter

Det er Trygg-Grunn som eier tjenesteinnholdet BRAK-VR, og tjenestene er beskyttet av norske og utenlandske lover om opphavsrett, varemerker og andre lover. Du skal ikke fjerne, endre eller utydeliggjøre erklæringer om opphavsrett, varemerker, tjenestemerker eller andre rettighetserklæringer som er innlemmet i eller følger med tjenestene.

7. Tilbakemelding

Foruten det som er å regne som brukerinnhold, kan du sende inn spørsmål, kommentarer, forslag, ideer og notater eller annen informasjon om BRAK-VR og tjenestene våre. Du samtykker i at Trygg-Grunn AS og dets tilknyttede selskaper kan bruke tilbakemeldingene på en hvilken som helst måte, uten å ha forpliktelser overfor deg.

8. Ansvarsfraskrivelser

Det finnes viktige helse- og sikkerhetsadvarsler og instruksjoner du må lese før du bruker BRAK-VR, og du finner disse vedlagt produktet. Ved å bruke tjenesten erklærer du og garanterer at du har lest og forstått disse advarslene og instruksjonene. Vi kan oppdatere eller revidere disse advarslene og instruksjonene, så les gjennom dem regelmessig.

9. Opphør

Vi forbeholder oss retten til å inndra retten du har til tilgang til og bruk av tjenestene, dersom du bryter disse betingelsene eller andre betingelser eller retningslinjer som er nevnt her, eller dersom du på annen måte utsetter oss for risiko eller mulig rettslig forfølgelse.

10. Enkelte bestemmelsers ugyldighet

Hvis en bestemmelse i disse betingelsene blir ansett som ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, vil den aktuelle bestemmelsen anses som adskilt fra disse betingelsene, og den vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av resterende bestemmelser.

11. Kontakt oss

Hvis du lurer på noe vedrørende disse betingelsene, kan du kontakte oss på e-post til kontakt@trygg-grunn.no