BRAK VR - Brann og Redning

Vi ble invitert til Vest Brann og Redning. Her opplever de knivtrussel under en vanlig brannutrykning.

Vi ble invitert til Vest Brann og Redning. Her opplever de knivtrussel under en vanlig brannutrykning.

Den siste tiden har vi avsluttet prosjekt-BRAK sammen med Innovasjon Norge. Prosjektet har vært en suksess og vi har fått de svarene vi trenger for å gå inn i en kommersiell fase med BRAK-VR. Det har vært stor interesse, spesielt i Brannvesenet som ser dette som en unik mulighet for å trene sitt mannskap uten at dette går ut over tjenesten eller arbeidstid. BRAK-VR sparer avdelingene for tid og penger ved at øvelser og hendelser gjenskapes i 360 video og gjennomgås av alle ansatte.

Trygg-Grunn sitt Arbeidstakerkurs for håndtering av vold og trusler er etter to år på markedet både anerkjent og ettertraktet. Etter mye arbeid og lange diskusjoner er kurset nå lagt inn i VR-brillen i sin helhet. Dette betyr at kurset vil være tilgjengelig så lenge man har tilgang på et BRAK VR-sett.

I våre mange møter med kunder og potensielle kunder møter vi alltid nye ideer og forslag til hvordan systemet kan bidra til kompetanseheving og forenkling av flere ekstremt tids- og ressurskrevende yrker. Vi ser at systemet er så allsidig at det gir de fleste av disse mulighetene stort suksess og utviklingspotensiale.

Vi har aldri vært mer spent på fremtiden enn vi er i dag!

Nå gleder vi oss til fortsettelsen sammen med alle de engasjerte og positive menneskene vi har møtt det siste året.

BRAK VR - Konseptet i bruk

BRAK VR-sett. Frittstående, trenger ikke kobles til PC og kan oppdateres sentralt. Enkelt og brukervennlig.

BRAK VR-sett. Frittstående, trenger ikke kobles til PC og kan oppdateres sentralt. Enkelt og brukervennlig.

Innledning

Vedlikehold av utdanning, kunnskap og kompetanse i praktiske og operative yrker har alltid vært vanskelig. Alle i disse yrkene vet at arbeidstakere og arbeidsgivere har tids- og ressursproblemer som til tider føles umulig å overkomme.

Løsningen blir ofte skippertak innen utdanning, sertifisering og kursing som går ut over drift og arbeidstid i alt for stor grad og kanskje viser seg å være for dårlig i forhold til realitetene de møter eller midlene man bruker. Mange arbeidsplasser har ikke mulighet til å samle alle ansatte eller sende dem vekk på kurs. Dette fører ofte til at pålagt eller nødvendig trening og utdanning ikke blir gjennomført.

Etter hundrevis av intervjuer og titalls kurs er det tydelig at tids- og ressursproblemene er felles for forsvaret, brannvesenet, barnehage, sykehus, NAV, psykiatri eller ambulanse. BRAK er løsningen for de arbeidsplassene som trenger scenariotrening og vedlikehold av kompetanse på vold og trusler.

Konseptet

Skreddersydd scenario for sykehus i VR

Skreddersydd scenario for sykehus i VR

Konseptet løser utfordringene arbeidsgivere har med å oppfylle kravene i kapittel 23A: «Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold eller trussel om vold» i «Forskrift om utførelse av arbeid». Gjennom

1) kurs i håndtering av vold og trusler i klasserom eller Virtual Reality (VR),

2) spesifikk trening på skreddersydde scenarier for arbeidsplassen og

3) systematisk refleksjon og handlingsplaner basert på erfaringer fra arbeidstakere.

Kontinuiteten som BRAK gir tilfører arbeidsplassen muligheter ikke bare til å vedlikeholde kunnskap og kompetanse fra kurset, men også å videreutvikle dette. VR er et veldig godt verktøy for læring ettersom det fanger flere sanser, forhindrer at man blir forstyrret i utdanning eller trening. BRAK gir arbeidstakere mulighet til å trene realistisk på farlige situasjoner uten at de er i fare.

Brukervennlighet

For at et verktøy skal være effektivt må det faktisk brukes. BRAK har hatt et stort fokus på tre områder fra første dag.

  • Brukerterskel

  • Tilgjengelighet

  • Tidsbruk

BRAK bruker enkel VR-teknologi. Det vil betyr lav brukerterskel, enkel meny og navigering. Klarer man å ta på seg et VR-brillesett går resten enkelt av seg selv.

Et BRAK VR-abonnement innebærer at settet ligger hos kunden permanent. Tilgjengeligheten på kurs eller scenariotrening er ikke lenger et problem. På to til tre minutter kan temavideoer fra kurset eller spesialtilpassede scenarier gjennomføres. En arbeidstaker trenger ikke bruke mer enn 10-20 minutter i uken på å vedlikeholde kunnskap og kompetanse etter gjennomført kurs.

Kurset kan gjennomføres i sin helhet i BRAK VR-abonnement eller i klasserom med foreleser. Arbeidsplassen har tilgang på kurset i VR slik at det alltid er tilgjengelig parallelt med scenariotrening.

 

«Læring og VR- en teoretisk gjennomgang»

Håvard Almås, doktorstipendiat ved House of Knowledge i Trondheim, har gjort et godt stykke arbeid for å beskrive BRAK som læringsplattform. Utdanning med VR er effektivt og engasjerende i tillegg til holdningsbyggende innen kommunikasjon, læring og kultur.

“Hva, Hvordan og hvorfor VR”

Kultur

Det er avgjørende at kultur for sikkerhet og kommunikasjon er til stede om endring i positiv retning skal forekomme og bli permanent. Om et felles behov, ønske eller mål ikke identifiseres og understrekes tydelig ovenfor alle som kan være involvert er det vanskelig å komme i mål med arbeidet.

BRAK VR sikrer felles opplevelser og kvalitet på utdanning og trening. Hensikten med BRAK VR er at en varig endring i kompetanse, kommunikasjon og fokus skal skje, og slik skape en tilsvarende varig endring i kultur for trygghet og samarbeid. Det må komme den enkelte arbeidstaker til gode med helt konkrete og målbare resultater. Tilbakemeldingene etter pilotprosjektet tyder på at denne kulturendringen er ett av de tydeligste områdene BRAK VR løfter arbeidsplassen.

 

Geir Nes

Prosjektleder BRAK

Trygg-Grunn AS/Fagansvarlig

Tlf: 92408001

Vi trenger forslag til et veldedig formål

Trygg-Grunn ønsker å støtte en god sak denne julen.

161123_santa_fas_000-01-.jpg

Kjenner du til noen som gjør en innsats i samfunnet som fremmer dialog og samhold? Dette kan være enkeltpersoner, frivillige organisasjoner eller andre du mener gjør en innsats for å hindre vold og trusler i noens liv. Vold og trusler påvirker hverdagen til utallige nordmenn. Trygg-Grunn jobber hovedsakelig med dette temaet i forbindelse med arbeidsplasser og arbeid, men i dette tilfellet velger vi å løfte blikket og se på samfunnet generelt.

I løpet av november tar vi imot nominasjoner fortløpende. Send oss en e-post via nettsiden, ring oss eller send en melding på Facebook-siden vår. Nominasjoner med argumentasjon og en kommentar fra oss blir presentert etter hvert som de mottas og den endelige listen kommer 1. desember.

Vårt bidrag vil bestå av summen som hver person i snitt normalt bruker på julebord fra hver av oss (også for 2017), samt den delen av årets omsetning som kan avses for et ny-oppstartet selskap.

I år kan vi gi noen som bidrar til å redusere vold og trusler i samfunnet en julegave de ikke forventer, men garantert fortjener.

Ballen er hos dere!

G&P

Vi lanserer BRAK

BRAK - VR er en del av vårt konsept og er et system som er enkelt å bruke og kan brukes hvor som helst, når som helst. Systemet bidrar til kontinuitet i utdanningen som er gitt.

BRAK - VR er en del av vårt konsept og er et system som er enkelt å bruke og kan brukes hvor som helst, når som helst. Systemet bidrar til kontinuitet i utdanningen som er gitt.

Siden Trygg-Grunn AS ble opprettet for et år siden har vi hele tiden jobbet for å skape den mest fokuserte, strømlinjeformede og effektive måten å drive utdanning innen «Vold og trusler på arbeidsplassen». Fokuset har ALLTID vært individets trygghet og kompetanse først, deretter overordnede pålegg og planverk. Handlingsplaner, beredskapsplaner, risikovurderinger og store øvelser som inkluderer disse, når ikke sitt potensiale om den individuelle arbeidstaker ikke inkluderes. Det er til syvende og sist den gjennomsnittlige arbeidstaker som «tar støyten» når hendelser eskalerer til vold og trusler. Om ikke arbeidstakeren aktivt inkluderes i sikkerhets og trygghetsprosesser har overordnet planverk liten betydning for enkeltpersonen og de faktiske konsekvensene av hendelser der det skjer. Individuell kunnskap og kompetanse er derimot svært viktig på individnivå.

Det er viktig å understreke at det ikke handler om den ene eller den andre tilnærmingen, men en riktig kombinasjon av individuell utdanning og godt integrert planverk, gjort med arbeidstakerne i spissen og i riktig rekkefølge. Dette vil BRAK tilføre.

Vi henviser ofte til Kapittel 23A «Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold» i «Forskrift om utførelse av arbeid» når vi publiserer nyheter eller oppdateringer på sidene våre. Vi vil kort oppsummere 23A igjen:

  1. Risikovurdering på temaet «Vold og trusler om vold» skal gjennomføres og være kjent.

  2. Nødvendig utdanning skal gis og denne skal vedlikeholdes og øves over tid.

  3. Arbeidstakere skal informeres om eksisterende tiltak, risiko, rettigheter og melderutiner.

  4. Tiltak SKAL iverksettes for å redusere risiko for hendelser og begrense konsekvenser.

  5. Arbeidsgiver skal sørge for pålagt oppfølging av fysisk om mental helse etter en hendelse.

Etter mange år i bransjer hvor kompetanse, øving, lite tid og få midler har vært sentrale temaer har vi i Trygg-Grunn alltid sett etter nye løsninger. Hvordan kan vi bryte med det etablerte og konforme for å finne nye måter å løse gamle problemer? Hvorfor har utfordringene med tid, midler og prioriteringer fått lov til å eksistere og dominere måten vi jobber på i så stor grad at mennesker skades mentalt og fysisk? Hvorfor er dette reglen framfor unntaket over så lang tid?

Svaret på dette spørsmålet er nok komplekst, men løsningen er enkel: BRAK!

 Bakgrunn og historikk

Bekreft – Rydd – Avgrens – Kontroll

 

BRAK er akronym for bekreft, rydd, avgrens, kontroll. Det har eksistert en svært effektiv og enkel prosedyre for funn av mistenkelige gjenstander de siste 40 årene. Prosedyren hadde i utgangspunktet et snevert bruksområde rettet mot akkurat dette. Med mistenkelige gjenstander mener vi gjenstander som kan være farlige og som må håndteres av eksperter. For mange er denne prosedyren kjent som de 4 C’ene.

Confirm-Clear-Cordon-Control

 Basert på egne erfaringer ble prosedyren omgjort til et mer allsidig verktøy for bruk i alle kritiske eller uoversiktlige situasjoner. Denne ble undervist i sin nye form, grundig testet ut over ti år og nå oversatt til norsk. Vi har sett teorien bli satt ut i praksis av hundrevis av operative soldater. Erfaringene og tilbakemeldingene fra brukerne er at dette er et verktøy som fungerer i uoversiktlige og akutte situasjoner, samt i skadebegrensning og forebygging av uønskede hendelser.

Vi har kombinert BRAK-prosedyren med teoretisk undervisning og øving. Sammen utgjør dette et helhetlig kurs og øvingskonsept der man oppnår en større situasjonsforståelse for både sine omgivelser og arbeidsplassens sikkerhetsarbeid. Kombinert med praktisk VR-trening gir vi hver enkelt arbeidstaker helhetlig kompetanse og holdninger for hvordan man skal håndtere vanskelige situasjoner. I tillegg opprettholder man kompetansen over tid med jevnlig trening. Det er dumt å betale for kurs man ikke har nytte av i lengden.

 Læring er varig endring over tid!

 

Arbeidstakerkurs Vold og trusler om vold for bibliotek

Kurset ble holdt i de ansattes lokaler.

Kurset ble holdt i de ansattes lokaler.

Det er mange ansatte som tidvis opplever situasjoner de ikke føler seg i stand til å håndtere.

VI har blant annet holdt kurs for ansatte ved et bibliotek. Dette er kanskje ikke et sted man tenker på som et risikoutsatt sted å jobbe, men med en stor kontaktflate med publikum og som en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, vil det også her kunne oppstå situasjoner man normalt sett ikke forventer.

Bibliotekene har igjennom norsk lov, i oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det kan være utfordrende å være åpen og tilgjengelig for alle samtidig som man skal oppleve trygghet på sin arbeidsplass.

Med stor spredning i alder, etnisitet og akademisk bakgrunn på de ansatte holdt vi kurs som gir den enkelte ansatte enkle mentale og praktiske verktøy innen temaet vold og trusler som gjør at man vet hvordan man håndterer uønskede hendelser når de først oppstår. Vi opplevde bibliotekarene, både del- og fulltidsansatte, som empatiske og modne innen de aktuelle temaer som ble diskutert.

Fremtiden innen utdanning og øving

Vi er i Oslo sammen med Pointmedia AS og er i sluttfasen av vårt prosjekt som vi vil lansere i i midten av september. Fremtiden innen utdanning og øving defineres helt klart ved bruk av VR (Virtual reality) og AR (augmented reality). 

I lokalene til Pointmedia AS

I lokalene til Pointmedia AS

Ved bruk av denne teknologien vil det være enkelt for bedrifter å kutte ned på sine kostnader og bruk av ressurser. I tillegg vil bedriften enkelt kunne oppfylle Arbeidstilsynets krav til kontinuitet i utdanningen. 

 

Åpenbar risiko blir oversett

Den danske Beredskapsstyrelsen har i samarbeid med Dansk industri gjennomført en kartlegging av 225 private og offentlige organisasjoners håndtering av kriser. Vi er ikke overrasket over resultatet på undersøkelsen og opplever at dette også kan gjenspeile norske bedrifters prioriteringer.

Under punktet øvelser og kompetanseutvikling viser det seg at 62% av bedriftene klarer å evaluere tidligere kriser og hendelser og endre sitt planverk basert på denne evalueringen, men kun 32% har gjennomført utdanning eller trening der medarbeidere eller den strategiske kriseledelsen har fått forutsetninger for å treffe riktige beslutninger før, under og etter en krise eller hendelse.

Øvelser og kompetanseutvikling prioriteres ikke.

Øvelser og kompetanseutvikling prioriteres ikke.

Å øve og drive spesifikk trening i egen avdeling kan utgjøre store forskjeller når en krise eller hendelse først inntreffer. Å ha gode løsninger i forkant vil kunne medføre at det tas gode og riktige beslutninger før, og ikke etter en hendelse har oppstått.

Trygg-Grunn kan bistå  med enkle løsninger for å oppnå dette for din bedrift.

Hele undersøkelsen kan du leser her: Er vi klar, når krisen rammer?

Presentasjon for Politiet

Vi har hatt en presentasjon av vårt arbeid for Politiet i Værnesregionen ved fungerende Lensmann Arne Henrik Ulvin, hvor det sentrale spørsmålet var om vårt kurskonsept er noe de ser som nyttig i forbindelse med politiets arbeid opp mot arbeidsplasser som utsettes for vold, trusler og andre tilsiktede uønskede hendelser.

Fungerende lensmann Arne Henrik Ulvin og daglig leder i Trygg-Grunn Per-Erik Daviknes

Fungerende lensmann Arne Henrik Ulvin og daglig leder i Trygg-Grunn Per-Erik Daviknes

Politiet ser et helt klart behov for opplæring av ansatte i utsatte bedrifter, da spesielt innenfor skolevesenet og institusjoner. En slik utdanning vil sannsynlig også kunne ha en indirekte påvirkning ved å lette politiets arbeid når de kommer til situasjoner der bedriften har blitt utsatt for tilsiktet uønskede hendelser.

Ved at de ansatte har økt kompetanse og ferdigheter på forebygging og håndtering, vil de kunne møte situasjoner bedre og benytte politiet og andre nødetater på en mer hensiktsmessig måte når behovet for bistand er nødvendig.

Vi er meget fornøyd med våre samtaler med politiet lokalt og vår sparring med fagpersoner på Politihøgskolen. Dette gjør oss trygge på at vi leverer et produkt til våre kunder som er faglig godt forankret og som gir merverdi for både våre kurselever og deres arbeidsmiljø.

 

Selvforsvar - positiv omtale i media

Stjørdals-Nytt fulgte vår selvforsvar-modul ved Carbon Fritidsklubb.

"Hele kurset har gitt oss en intern trygghet der noe av det viktigste er at vi har tenkt igjennom potensielle situasjoner på forhånd. For oss er det viktigste å være bevisst på å analysere mulige situasjoner og ha en forståelse for hvordan mennesker reagerer i de ulike situasjonene"
Stjørdalsnytt 24.2.2018.JPG

Selvforsvarsmodulen er del 2 av vårt kurs og er en naturlig del av kurset. Om en voldssituasjon først inntreffer, kan kunnskapen kursdeltakerne har fått utgjøre en forskjell i skadeomfanget for alle involverte.   

Vi er kjempefornøyd med gjennomføringen av kurset og kursdeltakerne. Vi har én dag igjen som ledelsen og de ansatte kan benytte som de vil. Dette kan være repetisjon av teori, bistand til utvikling av handlingsplaner, spesifikk øving eller diskusjoner og videreutvikling av risikovurdering.

Nytt fagstoff fra Politihøgskolen

Bok - KompgkonflPHS.JPG

Vi har i dag fått tilsendt "Kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt politiarbeid" fra medredaktør/medforfatter og politioverbetjent Manjeet Singh på politihøgskolen. Boken tar opp viktige temaer innenfor faget vi baserer våre kurs på. Manjeet Singh har vært en uoffisiell sparringpartner vi har diskutert fag og begreper med gjennom utvikling av vårt kurs. 

Phelpslarsen redigert 2.JPG

Før jul var vi i Oslo og fulgte de 2 andre medforfatterne Nils Morten Larsen (høyskolelektor i psykologi) og Joshua M. Phelps (førsteamanuensis i psykologi) i deres presentasjon av faget og hvordan dette undervises til politihøgskolestudentene.

Vi gleder oss til å ta fatt på denne boken og få bredere forståelse for hvordan man med gode mentale verktøy og mestringsstrategier kan oppleve en tryggere hverdag og skape en god kultur for sikkerhet på arbeidsplassen.

 

Ikke typisk norsk

Trygg-Grunn  gjennomførte 25. oktober et veldig interessant Arbeidstakerkurs for Carbon fritidsklubb. De ansatte overgikk våre forventninger til deltakelse og forståelse, og viste en profesjonell ydmykhet man forbinder med selvinnsikt og et sterkt ønske om egenutvikling.

Kursets deltakere var fra et vidt spekter av alder og bakgrunn. Få deltakere gir god individuell oppfølging.

Kursets deltakere var fra et vidt spekter av alder og bakgrunn. Få deltakere gir god individuell oppfølging.

Carbon Fritidsklubb og Kimen Kulturhus sitt initiativ fremstår ikke som «typisk norsk».

Carbon og Kimen skal ha skryt for at de har gjennomfører utdanning og bevisstgjøring rundt vold og trusler helt uten en utløsende hendelse. Vi ser gang på gang at det er typisk norsk å iverksette tiltak etter konkrete pålegg eller kritiske hendelser med alvorlige konsekvenser.

Vi har nå gjennomført Grunnlagsmøtet, risikovurdering og første del av Arbeidstakerkurset med 8 faste- og deltidsansatte. Neste gang vi møtes er det for å gi dem det fysiske selvforsvarskurset. På nyåret vil vi også gjennomføre oppfølgingsdagen vår der det i stor grad er de ansatte på Carbon som styrer det faglige innholdet. Vi setter stor pris på arbeidet og samarbeidet vi har med Carbon og Kimen over disse månedene.

 

Lokale medier viste også interesse for aktiviteten vår. 

Fra Bladet.jpg

"Ada og Julia"

"Ada og Julia"

Filmen «Ada & Julia» er utviklet i Helseetatens prosjekt «Utvikling av metoder og strategier i arbeid med brukere som kan være truende og/eller voldelige». Prosjektet og filmens målgrupper er ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten som jobber i brukeres hjem. Temaet er situasjoner hvor det kan oppstå vold og trusler mot ansatte. Filmen er i 3 deler og vi legger ut del 1 i dag. Hva er dine tanker rundt denne situasjonen?

Lovmessig spissing av Arbeidsmiljøloven: Forskrift om utførelse av arbeid kap 23A

Lovmessig spissing av Arbeidsmiljøloven: Forskrift om utførelse av arbeid kap 23A

Det er naturlig at vårt første innlegg omhandler en lovmessige spissingen som trådte i kraft den første januar 2017.

Arbeidsmiljøloven har som hensikt å beskytte arbeidstakere og deres rettigheter, men konkret innenfor vold og trussel om vold har Arbeidstilsynet valgt å gå mer konkret til verks.

...

I "Forskrift om utførelse av arbeid", kapittel 23A beskrives 5 konkrete punkter som er direkte knyttet til vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Vi mener at dette dekker noe som har vist seg å bli et tomrom i arbeidsmiljøloven.

Vi vil kort og effektivt gå gjennom dette kapittelet for dere denne uken. Følg med!